Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

EU nám provedla elektroenergetickou "Mnichovskou zradu"

20. 03. 2017 9:35:29
Po "zbraňové směrnici" připravila pro nás EU další hořkou pilulku.Takzvaný "Zimní balíček", s potenciálem stát se "Energetickým Mnichovem" a přívést blackouty do Česklé kotliny. V podstatě z naší el.sítě dělá jen "dráty pro Němce"

Zimní balíček legislativních změn, které byly dokonce označeny za "revoluční" bykl představen EK 30.listopadu 2016. Na první pohled to vypadá, že je to jen jakási další zelená halucinace technikou nedotčených Eurohujerů.

Do roku 2030 by se mělo dle plánu vyrábět 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ve spojitosti s tímto cílem se má začít vyčleňovat uhlí a uhelné elektrárny by měly mít zakázanou účast v kapacitních mechanizmech. Dále se zavádí nová hranice 550 gramů CO2 na kWh pro nové elektrárny. Pro stávající elektrárny začne tento limit platit v roce 2026. Z finančního pohledu by měl balíček přinést 177 miliard euro ročně v podobě veřejných a soukromých investic v příštím desetiletí, vytvořit 900 tisíc nových technických pozic a zvýšit HDP o jedno procento.
Více na: http://oenergetice.cz/evropska-unie/zimni-klimaticky-balicek-se-soustredi-energetickou-ucinnost-emise-co2/

Jenže ďábel, jak známo se často nezkrývá v KONCEPCI ale v DETAILU. V našem případě se jedná o zřízení "regionálních operačních center" přenosových soustav. Na tohoto mimořádně dokřupava vypečeného Ďábla upozornil šéf České Přenosové Soustavy - ČEPS , tedy firmy, která se stará o dopravu energie od výrobců, o rozvodny vedení vysokého napětí a především STABILITU sítě.

V článku Blackout? Evropská unie může zhasnout Česko v Lidových novinách, se šéf ČEPS Jan Kalina obává právě těchto center.

.... Máme problém zejména s vytvářením regionálních operačních center, kde dochází k tomu, že se přenášejí určité kompetence mimo republiku, ale současně s tím nejde odpovědnost. To znamená, že my jsme odpovědní za dodávku elektrické energie spotřebitelům. Ale část naší pravomoci, kterou za normálních okolností zajišťujeme, bude vykonávat někdo jiný. A máme obavu, že to nemusí vykonávat v zájmu našich spotřebitelů a zájmu České republiky. To znamená, že může činit rozhodnutí, která ve finále u nás povedou k nedostatku regulační energie.

Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/blackout-evropska-unie-muze-zhasnout-cesko-obava-se-sef-ceps-pr7-/firmy-trhy.aspx?c=A170315_185812_firmy-trhy_ELE

Vřele Vám doporučuji si výše zmíněná článek LN přečíst a zamyslet se nad ním.Potažmo nad celým kontexte energetické situace Evropy. Zejména v souvislosti z tzv obnovitelnými zdroji.

Německo má totiž problém. Chybí mu DÁLKOVÁ ELEKTRICKÁ VEDENÍ ze severu na jih. Vedené, která by přenesla kapacitu z větrných parků v Baltském moři ke spotřebiteli. Především v souvisloasti s Německým plánem útlumu jaderných elektráren v Bavorsku (tzv Fukušima syndrom). Není tak už nyní možné potřebný výkon v rámci německé sítě do Bavorska a jinde v podstatě přenést. A s útlumem jádra se situace bude dále zhoršovat (více ZDE )

Německo to již dnes řeší situaci na úkor sousedních států, kdy nedostatečnou kapacitu vlastní sítě řeší přetoky přes energetické soustavy sousedů (Česka, Polska). Vznikají tak v distribuční soustavách "úzká hrdla", kterými tečou enormní výkony a často tak nemusí být splněno ani minimální bezpečnostní kritérium "N-1".

Kritérium N-1 znamená že je vždy zátěž sítě taková, aby výpadek libovolného vedení, elektrárny, rozvodny či jiného prvku sítě neznamenal přetížení prvků ostatních - tedy že elektrovodná soustava si může dovolit o jedno např vedení přijít, aniž by se rozpadla. Není li toto kritérioum splněno, znamená to, že se každá malá chyba či závada může lavinovitě šířit rozrůstat a přejít až v totální rozpad sítě. Blackout. Prostě klick, cvak a tma. A že když je překročena kritická mez, tak se to sype velice rychle, vizte na příkladu velkého severovýchodního blackoutu, který postihl severovýchod USA v roce 2003, jehož průběh je zmapován minutu po minutě.Po překoročení kritické hranice a ztrátě kritéria N-1 v 16:10 místního času bylo za 3 minuty vymalováno pro 55 milionů lidí.

Nejprve Polsko a poté i Česká republika se takovému nekontrolovatelnému přetoku energie brání instalací speciálních takzvaných "Regulačních fázových transformátorů" v rozvodnách s klíčovými přeshraničními vedeními. Tyto speciální transformátory umí, při stejném napětí a kmitočtu, pomocí změny fáze regulovat, kterým směrem přes ně teče elektrický výkon. Detailní popis jejich funkce a využití je však mimo rozsah tohoto článku. Zájemce odkazuji například zde co se týká principu fungování a zde, co se týká jejich praktického využití. První PST transformátory do republiky dorazily v únoru 2016.

Samozřejmě tyto transformátory jsou kontrolovány ČEPS a mají tak vlastně, s velkou nadsázkou řečeno, funkci pohraničníků, aby nám sem přes hranice nelezl póvl .o)

Dlouhodobé problémy s přetoky výkonu z Německa

Velký rozvoj větrných elektráren na severu Německa společně s nedostatečným rozvojem vnitrostátní přenosové kapacity německých sítí na jih země, kde se nachází těžiště spotřeby elektřiny, dlouhodobě způsobuje problémy v české přenosové soustavě, kdy je při silných poryvech větru na severu Německa vyráběný výkon přenášen částečně přes českou přenosovou soustavu. Dle prohlášení českého provozovatele přenosové soustavy byly jenom na přelomu roku 2014/2015 náklady na nápravná opatření v důsledku těchto přetoků vyčísleny na cca 60 mil. Kč. Důkladná analýza enormních přetoků z tohoto období ukazuje, že tyto neplánované přetoky (rozdíl mezi obchodním a fyzickým tokem výkonu) se pohybovaly řádově v tisících MW


Více na: http://oenergetice.cz/elektrina/stavba-ochrannych-pst-transformatoru-proti-pretokum-z-nemecka-zahajena/

Nyní však EU tlačí na zřízení Regionálních řídících center, které budou mít značné pravomoci v řízení sítě členských států Především také průtok energie přes jejich hranice. Pravomoci ale ne zodpovědnost. Ta zůstane nadále na bedrech regionálních provozovatelů přenosových soustav.

V případě Česka půjde o poměrně velkou část Evropy, konkrétně o dva spojené regiony střední a západní Evropy a severozápadní Evropy. A mělo by to regionální centrum, jestli se nemýlím, sídlit v Mnichově. A odtamtud následně řídit celou oblast.

----------

Nižší jistotu zajištění elektrické energie, potenciální výpadky a v nejhorším případě i nějaká podoba blackoutu. Mohlo by se stát. My tím nechceme strašit, my se snažíme narovnat podmínky tak, aby pro nás byly prakticky využitelné. Abychom mohli i nadále fungovat. Je jasné, že se jedná o rozhodnutí, které se bude obtížně z úrovně České republiky, poměrně malého státu, nějakým způsobem měnit.Že bychom ho úplně negovali, asi vůbec nehrozí, ale snažíme se to upravit tak, abychom měli zajištěno, že naše soustava bude i nadále spolehlivá a že zákazníkům dodáme, co máme

Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/blackout-evropska-unie-muze-zhasnout-cesko-obava-se-sef-ceps-pr7-/firmy-trhy.aspx?c=A170315_185812_firmy-trhy_ELE

Regionální řídící centrum. V Mnichově, v Bavorsku, kde bude díky antijaderné politice rapidně klesat tamější instalovaný výkon. To je ale náhodička. V tomto světle jsou obavy ředitele ČEPS pana Kaliny více nežli reálné.

Jistě Vám to dochází, že díky tomuto opatření se jak z nás tak z Polska stává defakto náhražka chybějících Německých severojižních vedení, věc, řešící akutní a narůstající Německý problém. To vše patrně zadarmo, v rámci opatření ke stabilitě sítě. Drahé regulač ní (PST) transformátory, které jsme již namontovali, budou k ničemu, neb budou řízeny z Mnichova a rozhodně ne v náš prospěch. Analogie s pohraničním opevněním v 30 letech je více, nežli výstižná. Přeloženo do češtiny: Německo de facto UNESLO elektrosoustavy sousedů, aby SUPLOVALY NEDOSTATEK jeho severojižních vedeníi nutných pro přenos výkonů větráků na pobřeží...

EU z nás udělala v podstatě jen "kus drátu pro Němce..." A opět jako v případě "zbraňové směrnice" mechanizmem, kterému se nelze bránit, opět jen trpně příjmout jejich diktát. Nezbývá nám, než opět trpně držet kušnu a šoupat nohama jak soudruzi v Moskvě ... ehm ehm pardon, v Bruseli, pískají.

A nejsme jediní. Protestují prý (bezúspěšně) i jiní správci národních přenosových soustav. EU zřizováním regionálních řídících center Evropských přenosových soustav v rámci svého "zimním balíčku" připravila národní státy o část suverenity nad jejich vlasní elektrorozvodnou sítí stejně, jako zbraňovou směrnicí připravila o suverenitu v oblasti regulace zbraní.

Toto by se mělo stát daleko větším politikem, a měla by být naše vlada daleko aktivnější, nežli v případě zbraňové směrnice. Na elektrické energii jsme totoiž závislí úplně všichni. A jak může mít nestabilita dodávek elekřiny devastující dopad na hospodářství jako celek se můžete přesvědčit třeba při čtení dopadu Velké Aucklandské energetické krize(1998), která pohřbila veškeré podnikání v zasažrné oblasti a s jejímiž ekonomickými důsledky se město Aukland potýká snad dodnes. A hlavně, jak se z jakékoliv odpovědnosti Novozélandští politici krásně vyzuli.

Co myslíte, co udělají ti Bruselští až dojde bída (a tma) na kozáky ?

Autor: Martin Prášek | pondělí 20.3.2017 9:35 | karma článku: 47.74 | přečteno: 19643x

Další články blogera

Martin Prášek

Američtí sluníčkáři zřejmě sejmou Friga z mašiny rovnou do trezoru

Za blaženého hýkání celosvětové sluníčkářské kliky se množí výzvy k bourání pomníků vojáků konfederace, neb prý podporují fašizmus a buhví co. A já už se ptám jen, kdy na tuto hysterii doplatí i legendární komik Buster Keaton.

17.8.2017 v 8:46 | Karma článku: 43.29 | Přečteno: 4244 | Diskuse

Martin Prášek

Štěchovo "totální nasazení" živnostníků do průmyslu

Český průmysl nemá kvalifikované lidi.Soudruh odborář Štěch to vymyslel.Zrušíme živnostníky a totálně je nasadíme do fabrik. Zrušíme je ekonomicky, nastavením podmínek, neb všichni vědí, že se živnostníci mají až moc dobře.HURÁ

16.6.2017 v 10:44 | Karma článku: 42.67 | Přečteno: 2125 | Diskuse

Martin Prášek

Skutečný příběh jedné hospůdky

Antikuřácký zákon vstoupil v platnost. Sociální inženýři se poplácávají po zádech, jak to těm zlým kuřákům nandali. Poslyšte příběh jedné hospůdky, kterou dobrotrusové zlikvidovali, aniž by na to jakýkoliv zákon potřebovali.

1.6.2017 v 11:49 | Karma článku: 42.24 | Přečteno: 2830 | Diskuse

Martin Prášek

Střelba v Chomutově ukázala na policajtský supermindrák.

Jen si tak mírnyx týrnix legálně drženou jednou v noci odstřelil Roma. Tedy vrah. Tak zní unisono jak z úst policie tak z úst policajtům loayálních tiskovin. Odhalují tím však jeden z největších supermindráků represivních složek.

30.5.2017 v 9:00 | Karma článku: 48.47 | Přečteno: 27898 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Katarína Lorenčíková

Ta do Prešova a iné jazykovtipy... (-: Učte sa jazyky a trénujte mozog! Do teho!

Hneď ráno keď vstanem, preklikávam z angličtiny na ruštinu a potom na taliančinu...Tento ranný tréning mi umožňuje trénovať mozog... Azbuka je srandovná. Ja som nemala sa možnosť učiť azbuku v škole.

22.8.2017 v 3:10 | Karma článku: 6.79 | Přečteno: 160 | Diskuse

Zdenek Horner

Stvořil bůh lesby a homosexuály?

Odkud pochází vyvyšování se nad komunity LGBT+? Je to stále stejné. Křesťanská věrouka neučinila pokroky, které by reformovaly veřejné mínění. Vědecké poznatky jsou stále příliš slabé, abychom se podle nich řídili.

22.8.2017 v 2:48 | Karma článku: 4.69 | Přečteno: 318 | Diskuse

Jan Dvořák

Brežněv v 68 roce už dávno věděl, že socialismus je nereformovatelný

Jakoby do dubu mluvil od zimy do srpna osmašedesátého roku Leonid Brežněv do Alexandra Dubčeka, když mu se soudružskou trpělivostí dával najevo nelibost s jeho kočírováním pražského jara na cestu kontrarevoluce

21.8.2017 v 22:56 | Karma článku: 10.56 | Přečteno: 294 | Diskuse

Šárka Bayerová

Zrazená královna (pokračování)

Byla vnučkou jedné z nejslavnějších a nejmocnějších mocnářek - královny Viktorie. Říkali jí Ena a stala se taky královnou - ve Španělsku.

21.8.2017 v 21:37 | Karma článku: 15.36 | Přečteno: 223 | Diskuse

Vlastík Fürst

Teror na denním pořádku

„Vlastně se nic neděje“, takový dojem můžeme mít ze zpráv médií i z výroků některých zdejších blogerů. Jeden diskutér napsal: „Na silnicích každý rok zemře daleko víc lidí, než kolik zabijí teroristi, tak s tím pořád nestrašte!“

21.8.2017 v 20:35 | Karma článku: 31.88 | Přečteno: 640 | Diskuse
Počet článků 251 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2342

Člověk, který to vidí po svém.. Píšu tady hezky zvostra od podlahy o věcech, které mě se.... ehm, sejří...

Seznam rubrik

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.