Nýrská causa kontroverzního odebrání dětí - Nové informace.

29. 05. 2015 9:05:27
V tzv. "Nýrské cause" byla nápadná jedna věc. Jak se Policie a hlavně "sociálka" snaží pomocí právních obstrukcí Martě J zabránit k přístupu do spisu.Oni totiž velmi dobře VĚDĚLI PROČ...

Takzvanou Nýrskou causu, situaci kdy velmi kontroverzní oznámení domělého zneužívání, které měla zjistit samozvaná logopedka Mgr. Bezděková a "potvrdit" samozvaná soudní znalkyně Mgr. Holubcová, které nakonec vyústilo v rozbitou rodinu a tragickou sebevraždu Vlastimila K, jsme v novinách a médiích sledovali od konce ledna 2015. Pro přehled doporučuji můj blog "Má Klatovská sociálka na svědomí lidský život ?" a vše retušující a bagatelizující článek zde na idnes.


Po celou dobu trvání této "Nýrské causy" a zájmu veřejnosti o ni, byla nápadná jedna věc. Jak se Policie a hlavně "sociálka" snaží pomocí právních obstrukcí Martě J (družce oběšeného V. K a matce prý zneužívané holčičky "L.") zamezit přístupu k vyšetřovacímu spisu. Věděli totiž moc dobře PROČ !

Nyní po několika měsících a právní bitvě teď Marta J před pár dny přístup ke spisu získala. A opravdu, nestačí se divit z jeho obsahu. Pojďme se dál divit spolu. Těžká pachuť systémové chyby, zvůle , nekompetence a svinstva, táhnoucí se celým případem, kterou se jak sociálka tak především dvě samozvané detektyvkyně Bezděková a Holubcová snažily svými mediálními vyjádřeními silně ehm, relativizovat - vám v puse zaručeně ještě zhoustne. Podotýkám, že můj zdroj obsahu spisu je blízký rodinám M. J a V. K, nemám však oprávnění jej jmenovat.

„Nejsem blázen, abych hlásila takovou věc. Už během prvního sezení se starší dcerou ale vyšly najevo opravdu závažné skutečnosti, konkrétně si stěžovala na způsob, jakým si s ní otec hraje, které jsem potom konzultovala se dvěma psychology. Případ na policii potom ohlásila až soudní znalkyně, ne já,“ uvedla Bezděková.

Zdroj: http://plzen.idnes.cz/odebrani-deti-v-nyrsku-sebevrazda-drc-/plzen-zpravy.aspx?c=A150128_221412_domaci_wlk

I podle jiných zdrojů (Blesk).

Svá zjištění prý konzultovala s dvěma klinickými psychology. Ti jí prý doporučili soudní znalkyni Ivanu Holubcovou, kterou pak poté kontaktovala. "Matce jsem doporučila, aby dceru poslala na psychologické vyšetření. A tím jsem myslela, že to pro mě skončilo. Paní magistra Holubcová nakonec dívku vyšetřila, na základě toho kontaktovala kriminální policii a oznámila jí, že má závažné podezření ze sexuálního zneužívání dítěte," uvedla.

Podle spisu však na policii podávala oznámení právě Mgr. Bezděková a to ve večerních hodinách 14.01.2015. Psychoožka a soudní znalkyně Holubcové se ve spise neobjevuje ani jako oznamovatel, ani jako svědek (!) . Jedině je zminována v oznámení mgr. Bezděkové, že udělala malé L vyšetření, při kterém se však L. "neotevřela" a jediný poznatek z něj byl, že "myje tatínkovi záda".

Zdá se tedy, že tedy minimálně obě dámy do médií účelově lžou.

Ze spisu dále vyplývá, že 15.01, tedy v den kdy si Policie malou L. a V.K přímo z ordinace logopedky Bezděkové odvezli, byl v dětské výslechové místnosti policie Klatovy pořízen za účasti Plzeňské psycholožky a odbornice na zneužívané děti (ne Holubcové) výslech doměle zneužívané L. Podotýkám, že protože bylo dítě vyslechnuto ihned v den zásahu policie a protože před zásahem rodina o ničem nevěděla, leze naprosto vyloučit, že by mohla být malá L instruována rodiči co a jak vypovídat. Je tedy nutné její výpověď a výsledky tohoto znaleckého zkoumání pokládat za autentické.

Obsah tohorto výslechu a jeho závěry jsou v celé věci nejskandálnější. Halucinace Mgr Bezděkové a Holubcové totiž padají jedna za druhou.

Ano, koupou se spolu a stříkají po sobě vodou což je sranda, dokonce "na panenkách" předvede, jak jsou ve vaně a stříkají po sobě vodu. Nepříjemné doteky ? Ukázala je na panenkách - že ji hladí na tváři ve vlasech a na zádech a na dolní části nohou kde ji lochtá.. Přímo neguje doteky "jinde". Otec po ní nechce aby se jej dotýkala ani po ní nevyžaduje aby chodila spát k nemu do postele. Dívka je opakovaně dotazována na doteky a aktivity s intimními místy svého těla, nebo zdali se intimně musí dotýkat otce ona. Opakovaně v průběhu výslechu neguje. A znalosti o tom, že "kluci mají i velkýho a tvrdýho" ? I na ně zapomeňte.

Doslovně pak L. uvede, že spí s rodiči v jedné místnosti, děti v postýlkách, rodiče v postelích. Že ona sama když táta spí, chodí si k němu lehnout do jeho postele, on se nevzbudí. A když se vzbudí, pošle jí spátky spát do její postýlky, což jí vadí (sic !)

Za těchto okolností je výsledek výslechu L. založený ve spise rozhodně nepřekvapující.

Posuzovaná L. naplnuje pouze minimum znaků pohl zneužívaného dítěte, jak jsou uváděny v odborné literatuře, na základě kterých nelze potvrdit, že se jedná o pohlavně zneužívané dítě (v Plzni dne 15.01.2015).

Zkrátka a dobře, obsah výslechu i závěry odbornice na zneužívání dětí Vlastimila K spíše vyviňuje, nežli by mu nějaké zneužívání prokazoval. Staví také samorodé závěry dvou pachatelek dobra přinejmenším na chatrné základy.

V tu chvíli neexistuje jediný relevantní důkaz. Jen udání a dojmy. Přesto 16tého nakluše Klatovská sociálka s předběžným opatřením odebírat z rodiny V.K. a M.J. děti.

Vzhledem k tak rychlému sledu událostí nabízejí se otázky:

Věděla vůbec Klatovská sociálka o závěrech datovaných do Plzně 15.01.2015 ? Jestli ne... Pak Klatovská sociálka jednala na vlastní pěst, jen na udání ale BEZ SEBEMENŠÍHO DŮKAZU. Tedy přinejmenším neprofesionálně zneužila moc a postavení, které jí dávají zákony.

Jestli o výsledku výslechu dítěte Klatovská sociálka věděla... PAK JEŠTĚ HŮŘ, neboť z tohoto výsledku je zřejmé, že žádné zneužívání prokázáno nebylo, že je spíše nepravděpodobné. Tedy přinejmenším neprofesionálně zneužila moc a postavení, které jí dávají zákony.

A co na to soudce, který vyslovil, byť předběžné opatření, tak těžce zasahující do života všech zůčastněných ? Viděl vůbec spis a výsledky výslechu malé L ? Zatajila mu Klatovská sociálka tyto informace ? A neměl se soud po nich sám pídit i když vydává "jen" předběžné opatření ?

Rozhodně se ovšem zdá, že na tak tvrdý přístup, která klatovská sociálka zvolila, bylo přinejmenším a kulantně řečeno "velmi málo důkazů, pokud nějaké". Rozhodně ne na tak restriktivní separaci Vlastimila K od rodiny, která přímo zakazovala nejen setkání ale i jakákoliv vzájemný telefonický kontakt.

No a udělat z tatínka pedofila na základě toho že za ním holčička v noci přijde spát - A potajnu aby tátu nevzbudila, vleze k němu do postele.... to už chce velkou mentální zhovadilost.

Pár slov ke smrti Vlastimila K. Mnozí diskutéři měli tendenci uvádět jeho sebevraždu jako důkaz jeho viny. Vlastimil K vyrůstal jen s otcem, byl na něj vázán. Týden před těmito událostmi měl jeho otec pohřeb. Každý, kdo přišel o tak blízkého člověka ví, v jakém stavu se tedy nalézal. Ale nebylo to všechno, pád na dno měl teprve přijít. Následovalo zatčení. Nařčení z těch nejodpornějších - a nejhůře společností vnímaných zločinů, které si lze představit. Odebrání dětí, které tvořily kostru jeho života. jak se vyjádřila socprcka, "stjeně nejmín na půl roku než se to vyšetří". Snaží se spolupravovat s policií. Hledá si sám a o vlastní iniciativě sexuologiskou ambulanci, kde by podstoupil vyšetření a prokázal tak, že není pedofil. bohužel všude čekací doba déle než 2 měsíce . Po pěti dnech bez dětí se i jeho životní družka ma matka jeho dítěte - na nátlak Klatovské sociálky, aby zvýšila své šance že se děti vrátí alespoň "do rodiny" - balí kufry a odchází do azylového domu. Vlastimil K zůstává SÁM. V prázdném bytě. Na dně. Nelze se divit, že následující noc nepřežíl. V jeho činu rozhodně nelze vidět "přiznání devianta", ale pouze zoufalý čin zoufalého táty, kterému se v jednu chvíli naprosto sesypal celý jeho svět.

Za ztmínku ještě stojí vpravdě lstivý a zákeřný způsob, kterým klatovská sociálka chtěla zabránit, aby mohla paní M. J nahlížet do spisu. Toto oprávnění jí ze zákna náleží jako zákonnému zástupci oběti (tedy malé L). Sčímž se pojí i právo být ze spisem seznámena, podávat návrh,y navrhovat svědky a provedení důkazů atd. Přesněji, náleželo by jí, kdyby Klatovská sociálka nenechala ustanovit dětem opatrovníka (úřednici sociálky), který tyto práva - tedy nahlížet do spisu a děti zastupovat - bude vykonávat místo ní.

V podstatě tak z M.J - ačkoliv nebyla z ničeho obviněna ani jí nebylo nic vyčítáno - udělali bezprávnou figurku bez práva bojovat za svoji rodinu. . Dokonce i s menšími právy, než by měla v trestním řízení jako obviněná.

Až se chce člověku uvažovat, zdali Franc Kafka svůj slavný Proces nepsal právě v Klatovech.

Systémové chyby je ale holt potřeba do základu POPŘÍT!

PS: Jedním z nejhorších druhů týrání dětí je týrání systémové, kdy trauma pochází ze systému, který má děti chránit. A jedním z nejhorších druhů systémového týrání je situace, kdy si autorita usmyslí, že bylo dítě zneužito - a když první vyšetření nic neprokáží - tak pokračuje v dalších bezdůvodných vyšetřeních a úkonech tak dlouho dokut se něcvo alespoň torchu jako zneužívání interpretovatelného nenahrabe - nebo dokut se vyšetřované dítě, či rodič prostě nezlomí a neřekne na rodiče to co autority chtrějí slyšet. Například jedna z obětí takzvaného "Cleveland child sex abuse scanadl" (tedy smyšlené epidemie "zneužívání" v Cleverlandu v Anglii ) byla, ačkoliv byla objetí zneužívání jen ve fantazii prominentních doktorů - jako dítě fotografována na intimních místech a vyšetřována až 17 krát.. (!)

Veškeré události kolem Nýrské causy napovídají že se Klatovská sociálka intenzivně připravovala právě k takovému systemickému zneužívání rodiny M.J a V.K . Což překazil jen Vlastimil K, který nad sebou v této hře vynesl ten nejvyšší trumf, "KŘÍŽOVÉ ESO". A nmikdo mi nenamluví opak !

Autor: Martin Prášek | pátek 29.5.2015 9:05 | karma článku: 34.73 | přečteno: 2793x

Další články blogera

Martin Prášek

Život tropí hlouposti, ale kam se hrabe na reklamního bota na Idnesu..

Nezamýšlené konotace. Kouzlo nechtěného. Automaticky náhodně poskládaná data tak, že z nich vypadne něco šíleného. Detail, který celou věc posune do neskutečna. Různé systémy, mixující reklamu s obsahem jsou tím pověstné.

10.7.2018 v 8:39 | Karma článku: 22.42 | Přečteno: 977 | Diskuse

Martin Prášek

První oběť EUromoru, zvaného GDPR

Směrnice GDPR již na Českém internetu zabila první velký projekt. Služba Spolužáci 24. května končí.

23.5.2018 v 8:24 | Karma článku: 37.56 | Přečteno: 1502 | Diskuse

Martin Prášek

Známe sofistikovaný jed, který hodili Rokytovi do pití

Bývalý novinář Halo novin, posléze parlamentních listů, chvíli po vyhlášení výsledků prezidentských voleb zkolaboval přímo ve štábu podporovatelů Miloše Zemana. Musela u něj zasahovat záchranáři

28.1.2018 v 23:35 | Karma článku: 26.08 | Přečteno: 1981 | Diskuse

Martin Prášek

#MeToo přinese stovkám žen zbytečnou smrt

O fenoménu sexuálního harašení se mluví většinou v souvislostech, že vymřou gentlemani, kteří dámě podrží dveře. Bohužel, ona harašící hysterie má nechtěný důsledek. Důsledek, který ženám nosí SMRT.

18.1.2018 v 8:21 | Karma článku: 39.49 | Přečteno: 2499 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Pavel Jeřábek

Politická korektnost a její první oběti v ČR

Chytajíce za ocas západní módu, i my se začínáme pozvolna nořit do hájemství světa regulovaného tímto totalitním nástrojem obšlehnutým z románu. První oběti: Romové

17.2.2019 v 21:15 | Karma článku: 26.34 | Přečteno: 782 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Ohlédnutí za víkendem 16-17/2/2019 aneb Ano a ne

Co přinesla neděle sedmnáctého? V české politice dvě „nezměny“. Duo Babiš-Faltýnek zůstává v čele hnutí ANO. Jak říká jeden můj kolega: Proč nejsem překvapen.

17.2.2019 v 18:58 | Karma článku: 9.90 | Přečteno: 206 | Diskuse

Oto Jurnečka

Jak to ta Jourová jen myslela?

Komisařka Jourová poskytla rozhovor serveru iDnes a posteskla si, že si únie dělá starosti, aby nebyly na sociálních sítích ovlivňovány volby.

17.2.2019 v 15:38 | Karma článku: 39.47 | Přečteno: 1576 | Diskuse

Marie Voříšková

Zdravá rodina

Podle ČTK Evropě hrozí největší nebezpečí za 70 let,klasici varují před populismem.Podle §3 o.z., ale naše “Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny...

17.2.2019 v 10:12 | Karma článku: 12.32 | Přečteno: 359 | Diskuse

Lubomír Stejskal

I v hidžábu je krásná. Bez něj ale mnohem krásnější

Vzpomínáte na loňskou hidžábovou revoltu v Íránu? Během protivládních nepokojů našlo několik mladých žen odvahu: sundaly na veřejnosti muslimský šátek a neohroženě s ním mávaly ve vzduchu.

17.2.2019 v 8:40 | Karma článku: 29.03 | Přečteno: 869 | Diskuse
Počet článků 269 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2398

Člověk, který to vidí po svém.. Píšu tady hezky zvostra od podlahy o věcech, které mě se.... ehm, sejří...

Najdete na iDNES.cz