Ostravsko musí zůstat chudé a volit levici! Aneb předvolební analýza privatizace OKD

19. 10. 2017 11:08:03
O privatizaci OKD se většinou uvažuje jako o tunelu a zlodějině. Ten druhý a možná důležitější rozměr celé causy zůstává opomenut. A zrovna před volbama se hodí jej připomenout.Šlo o to Zachovat Ostravsko chudé a tudíž LEVICOVÉ...

Jistě je každému známo, že masy v každé společnosti se seskupují (lze je klasifikovat) do různých společenských tříd.

Mezi jednotlivými třídami jsou pak poměrně těžko překonatelné "zakázané pásy", které brání plynulému přecházení lidí a rodin z jedné třídy do druhé.Mezi subtřídami v rámci jedné třídy pak jsou tyto zakázané oblasti užší, ale také existují Příslušenství k určité třídě má totiž vlastnost "samolimitující" růst. Mohou za to možnosti růstu příjmů, které má každá třída jiné, osobní vlastnosti a schopnosti daného člověka - ale i názorová paradigmata a způsoby mxyšlení a jednání, které jsou lidem dané třídy vlastní. A proto zakázanou zónu překročí vždy jen nemnozí.

Pomiňme teď Marxistické kecy o třídním rozdělení na dělníky, rolníky, pracvující inteligenci, buržoazii a žvásty o třídním původu a přidržme se rozdělení výhradně podle ekonomického statutu.

Nás bude zajímat třída "nižší". Tou jsou řadoví zaměstnanci, zpravidla na manuálních, nekvalifikovaných či nízce kvalifikovaných postech, jejichž příjmy stačí na uživení se s jistým úsilím, nicméně si nemohou tzv "vyskakovat". Tato třída je politickým přesvědčením převážně levicová či ultralevicová.

A to, co se trochu nepřesně, stejně jako u automobilů nazývá "nižší střední třída". Již nemají podstatnější existenční potíže, vlastní nějaký majetek, mohou si dovolit sem tam nějaklý limitovaný luxus. Jedná se o elektorát středových až středo-pravicových stran.

K překonání onoho zakázaného pásu mezi třídami, o němýž jsem psal výše, dochází většinou celoživotním úsilím a tvrdou prací, eventuelně někoho tzv "vynese doba". Většina lidí v nižší třídě by, bez ohledu na to, jak usilovně pracují, by však potřebovala nějaké externí "nakopnutí", aby přes tu zemi nikoho přeletěla. Potom dochází k něčemu, co bych nejlépe nazval "sociální shift". Přesmyk. Přerod.

Člověk (rodina), co překročí onu hranici do vyšší třídy, se totiž změní. Přejímá způsoby, myšlení a uvažování nové třídy. Systém hodnot. Nejen názorová paradigmata, ale i politické přesvědčení. Naopak, původní názory, zásady a politická přesvědčení zpravidla stejně horlivě odmítá, jako je předtím zastával. Už není horlivým zastáncem levice.

Položme si nyní kardinální otázku:

Co je hranicí mezi nižší a nižsí střední třídou v podmnínkách industriálního města?

Krom vlastnění nikoliv nepatrného, nejlépe nemovitého, majetku je to BYDLET VE VLASTNÍM. A jsme doma. Součástí privatizace OKD bylo také ca 44 tisíc bytů. Které podle původních slibů měly být privatizovány těm , kdo v nich bydlí, za dostupných a přijatelných finančních podmínek.

Co by to znamenalo ? Že 44 tisíc rodin v Ostravském regionu dostane vstupenku do střední třídy.

A: Těmto rodinám by se měsíčně v rozpočtu odblokuje 4000 - 6000 Kč místo nájmu ke spotřebě. Táímpádem přestanou být v existenčním napětí, mohou si dovolit nějaký ten malý luxus, spořit, plánovat a nebýt rukojmými nebankovních půjček.

B: S odbouráním nebo zumírněním existenčnígho stresu jde ruku v ruce nejen zvýšení kvality života, ale i možnost osobního rozvoje, lepšího vzdělání pro děti, růstu a především používání mozku. Tím pádem i vyšší přísnost na politiky a menší ochota nechat se vodit za nos na vařené nudli.

C: Staly by se se také odolnější proti výpadku příjmů rodiny a tím pádem méně závislí na zaměstnavatelích a především odborech.

D: Tyto rodiny by získaly nezanedbatelný nemovitý majetek, jehož hodnota bude stabilně stoupat. Majetek, na který by ztěží dosáhli jinak. Tento majetek by pak bylo lze možno proměnit například na kapitál, nutný k začátku vlastního podnikání (ručit za úvěr, americká hypotéka etc), čímž má rodina daleko větší šanci rozmnožit své příjmy a zabezpečit budoucnost svých členů

atakdále

A hlavně: Tím, že se stanou členy nižší střední třídy, Příjmou její hodnoty a politická přesvědčení.Ergo přestasnou být (ultra)levicoví ... A v tomto přesvědčení patrně i vychovají svoje děti.

Jak jsem psal výše, bydlení ve vlastním by průměrné rodině uvolnilo v rozpočtu 4 - 6 tisíc Kč. To při 44 tisících bytech představuje kupní sílu ve výši více než DVĚ A PŮL MILIARDY KČ ročně. Tyto prostředky mohly obohatit tržby zdejších podniků a firem, z velké části drobných a lokálních. Což by se na ekonomickém stavu regionu nepochybně promítlo.

Podtrženo a sečteno: Akutní hrozba ZTRÁTY CCA 200 000 LEVICOVÝCH VOLIČŮ v regionu přímo a pozvolná změna regionu Ostravska z bašty levice a "antiprahy" v baštu středových stran. A tedy v pořádnou překážku pro levici na cestě k moci a korytům.

A to žádná levičánská vláda nemohla dopustit. Ostravsko musí zůstat chudé a volit levici. I za cenu podrazu na vlastní lidi.

A to je důvod, proč levicové vlády, stojící u privatizacve OKD neudělaly v podstatě nic, aby byla smlouva o převodu bytů na jejich obyvatele naplněna. Je pravda, že čas od času nějaký socdemák prskal, aby si nahnal body a smetl zodpovědnost z ČSSD na jiné, ale skutek vždy utek. Proč? Protože stav, ve kterém to skončilo, je pro levici stavem ŽÁDOUCÍM. Mají region přesně tam, kde jej potřebují mít.Chudý a LEVICOVÝ.

Zkrátka a dobře, privatizace OKD a jejích bytů byl gigantický - a zdá se že bohužel úspěšný, projekt sociálního inženýringu, nasměrovat vývoj společnosti na Ostravsku žádaným směrem.

Je krutým žertem osudu a hořkou ironií, založené právě na vlastnostech a možnostech nižší třídy, že v dřině na chléb vezdejší a často v existenčním stresu, nemají z podstaty věci čas, energii ani náladu schromažďovatz informace, kriticky je vyhodnocovat a pronikat do hloubky věcí. A proto slepě a nekriticky věří těm, kteří slibují, že jejich osud vylepší (levici, odborům, populistům atd) A tak lidé, žijící v těchto OKD bytech, platící v potu tváře nájem v něčem, co mohlo být jejich, velebí a volí ty, kteří je do této situace dostali ( levici ) aniž by byli s to si věc uvědomit a dohlédnout celou hloubku zrady a podrazu, ktereou na nich levičánští politici spáchali. A za svůj osud spílají těm, kdo jej nezavinili. (Havel, Klauz, Pravice, Kapitalizmus, Kalósek atd)

Následující případ dokonale ilustruje morálku levicových stran "an block". Na oko se sice tváří, že "podporují pracující lid". Ale v reálu se nikdy neštítí jej jen zneužít na cestě k vlastní moci a po jejich zádech a mrtvolách vystoupat do výšin. Ano, i po mrtvolách.

Koneckonců, někteří si ještě pamatují Gottwaldovo heslo z dob velké hospodářské krize 30 let "čím hůř, tím líp ". A ti, co si jej nepamatují přímo, si jistě pamatují, jak se o něm učili ve škokle v dějepise za totáče (jaklo já). Faktem zůstává, že tehdy právě Komunisté - ti, o kterých se prostí dělníci domnívali, že za ně a jejich životy bojují, blokovali v parlamentu řadu sociálních opatření, majících zmírnit bídu, protože by se tak oslabovalo třídní napětí vedoucí k revoluci.

Historie nás učí, že je levice schopna zajít ještě dál.V třicátých letech ve velké hospodářské krizi. Nebyla jediná stávka, jediný konflikt a jediné násilí, které by nebylo živeno, provokováno a vyostřebno komunisty. Cíl nebyl ani tak v pomoci nezaměstnaným děklníkům, ale vycvolat vůči nim co největší nejkrvavější represe.

Severní Čechy začala v roce 1931 svírat nezaměstnanost, bída a beznaděj. Vrchol hospodářské krize měl teprve přijít, přesto už v lednu shánělo v Duchcově práci 1500 lidí (12 procent všech obyvatel). Pro KSČ byla lidská mizérie požehnáním. Strana rozjela kampaň proti „vládě hladu“ Františka Udržala a podle instrukcí Kominterny organizovala stávky, demonstrace a hladové pochody.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/cetnici-zastrelili-u-duchcova-ctyri-delniky-do-vezeni-sel-senator-ksc-1k7-/zpravy-domov.aspx?c=A121017_225550_ln_domov_sm

4. Února 1931 doošel průvod nezaměstnaných a dělníků z okolí severočeského Duchcova, k viaduktu. Demonstrovali proti snížení mezd a růstu nezaměstnanosti. A jejich soudruzí komouši? Ti jako podporu poslali na místo samé v moskvě školené "titušky", mající fanantizovat dav a především vyvolat střet, krvavý konflikt s četnictvem, který by zažehl svatý grál - REVOLUCI. Právě komunisty vedené čelo průvodu zaútočilo na četníky a dokonce se jim pokoušelo vyrvat zbbraně. V obavě o život začali četnícvi střílet. Onen levicový boj za práva dělníků tam u viadukti tehdy 9 lidí odstralo, 4 s toho nadobro. Jen proto, abny zažehli revoluci, která měla vynés vedení komunistů na výsluní moci faktické a ekonomické.

Privatizace OKD, přesněji její podraz s byty, je principiálně přesně takvý "Duchcovský viadukt" v méně brutálním, ale zato o několik řádů větší verzi. Kdy byli lidé zcela vědomě obětováni vyšímu cíli levicové partaje.

Žádná levicová strana totiž ve skutečnosti nechce, aby se jejím voličům a lidem, za které mluví, vedlo dobře. Oni potřebují, aby se jim vedlo "přiměřeně špatně". Musí v potu tváře přežívat, aby neměli čas vytvořit vlastní názory, a hlavně (bez ohledu na hesla volebních plakátů) nesmí bohatnout, protože pak by už nebyli nutně levicoví, a nemohli tedy ve volbách legitimizovat jejich moc.

Pro úplnost však dodám, že stejně tak a ze stejných důvodů, to ovšem nechtějí ani oligarchostrany. Ty zase potřebují klid pro to aby oligarchové ve vedení nerušeně bohatli, existenčními problémy zaneprázdněný lid, který jim nebude koukat "pod pokličku", kam skutečně jdou jeho peníze, a nepřítele, na kterého přesměrují zlobu a "oprávněný hněv lidu".

Prosím, šiřte a sdílejtetento článek. Možná pro někoho bude onou hořkou červenou pilulkou, vracející jedince zpět do bolestné reality. Do voleb zbývá pár desítek hodin. Takže prosím všechny, než hodí papír do urny, nebo než se rozhodnou tam nejít, aby použili tu kedlubnu, co jim sedí na krku a přemýšleli. Zejména o tom, kdo, co a PROČ slibuje.

Děkuji.

Autor: Martin Prášek | čtvrtek 19.10.2017 11:08 | karma článku: 23.54 | přečteno: 790x


Další články blogera

Martin Prášek

Život tropí hlouposti, ale kam se hrabe na reklamního bota na Idnesu..

Nezamýšlené konotace. Kouzlo nechtěného. Automaticky náhodně poskládaná data tak, že z nich vypadne něco šíleného. Detail, který celou věc posune do neskutečna. Různé systémy, mixující reklamu s obsahem jsou tím pověstné.

10.7.2018 v 8:39 | Karma článku: 21.91 | Přečteno: 953 | Diskuse

Martin Prášek

První oběť EUromoru, zvaného GDPR

Směrnice GDPR již na Českém internetu zabila první velký projekt. Služba Spolužáci 24. května končí.

23.5.2018 v 8:24 | Karma článku: 37.49 | Přečteno: 1486 | Diskuse

Martin Prášek

Známe sofistikovaný jed, který hodili Rokytovi do pití

Bývalý novinář Halo novin, posléze parlamentních listů, chvíli po vyhlášení výsledků prezidentských voleb zkolaboval přímo ve štábu podporovatelů Miloše Zemana. Musela u něj zasahovat záchranáři

28.1.2018 v 23:35 | Karma článku: 25.81 | Přečteno: 1961 | Diskuse

Martin Prášek

#MeToo přinese stovkám žen zbytečnou smrt

O fenoménu sexuálního harašení se mluví většinou v souvislostech, že vymřou gentlemani, kteří dámě podrží dveře. Bohužel, ona harašící hysterie má nechtěný důsledek. Důsledek, který ženám nosí SMRT.

18.1.2018 v 8:21 | Karma článku: 39.34 | Přečteno: 2470 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Bohumír Šimek

Bůh mlčí

Co pozitivního přineslo a přináší věřícím v Ježíše Krista komunistické pronásledování církví a pronásledování věřících pod jedině správnou ideologií komunistického, vědeckého světového názoru?

19.10.2018 v 21:08 | Karma článku: 9.60 | Přečteno: 161 | Diskuse

Vilém Ravek

Jazykovědci mají jasno. Miloš Zeman nemluvil vulgárně ale staročesky.

Pevně doufám, že po zveřejnění tohoto článku mi pan prezident příští rok udělí nějaké státní vyznamenání. Tvrdím, že z jazykovědného hlediska nemluvil Miloš Zeman sprostě, i když si to on sám možná myslí.

19.10.2018 v 19:20 | Karma článku: 19.19 | Přečteno: 532 | Diskuse

Karel Trčálek

Budeme se učit od Saúdské Arábie, jak řezat prsty novinářské žumpě?

Novinářská žumpa, jak známo, destabiluzuje společnost. Ale my potřebujeme společnost stabilizovanou. Máme se od Saúdské Arábie ještě co učit

19.10.2018 v 17:22 | Karma článku: 13.03 | Přečteno: 302 | Diskuse

Marek Trizuljak

Kdež's pokácel kadlátke, senko, nemužeš chtít šlihovico!

Rčením babičky z Hané (dle potřeby přeložím do spisovné češtiny, kdyby náhodou někdo nerozuměl) uvádím menší, komorní téma o zákonu rovnováhy

19.10.2018 v 15:43 | Karma článku: 16.29 | Přečteno: 354 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Obchodníci s pofidérním zbožím, kterým ….

... pšenka nekvete a kterým kvete. Pšenka letos nekvetla obchodníkům s deštěm. Letos u nás byla místa, kde pořádně nepršelo skoro půl roku. S tak nejistým artiklem se ani nedá kšeftovat.

19.10.2018 v 14:25 | Karma článku: 9.86 | Přečteno: 270 | Diskuse
Počet článků 269 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2388

Člověk, který to vidí po svém.. Píšu tady hezky zvostra od podlahy o věcech, které mě se.... ehm, sejří...

Najdete na iDNES.cz